PTE Pearson sınavı, uluslararası öğrencilere uygulanan, bilgisayar tabanlı bir akademik İngilizce dil testidir. PTE sınavı, anadili İngilizce olmayan ve akademik İngilizce yeterliliklerini kanıtlamak zorunda olan kişiler içindir. Sınav katılımcıların dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini doğru bir şekilde ölçer. Üniversiteler, yüksek eğitim kurumları, devlet birimleri ve akademik İngilizce gerektiren kurumlar için katılımcıların dil becerilerini test eder.

Bilgi Talep Formu






Copyright © 2012 ELI